Voor hulpverleners

Huwelijksdwang en/of het tegen de zin achterlaten in het land van herkomst zijn belangrijke indicatoren van mogelijke eerkwesties en zijn ongewenst in de samenleving en ook strafbaar. Helaas blijkt na iedere zomervakantie dat huwelijksdwang en gedwongen achterlating een serieus probleem vormen, waarmee jongeren en professionals in Nederland te maken hebben.

Gedwongen huwelijken en achterlating (meestal in het land van herkomst van de ouders) zijn verschijnselen die zich met name voor doen binnen eerculturen waarbij sprake is van groeps- en/of familiecultuur. De slachtoffers zijn over het algemeen meisjes (maar ook jongens!) tussen de 12 en 23 jaar, die opgegroeid zijn in een omgeving waarin vrije partnerkeuze niet vanzelfsprekend is. Deze jongeren zitten vaak nog op school en zijn thuiswonend.